Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Medal dla dyrektora szkoły

Adrian Wośkowiak, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy otrzymał Złoty Medal im. Jana Kilińskiego. Nagrodzono go za wspieranie rzemieślników w regionie.

Medal im. Jana Kilińskiego ustanowiono w 1978 r. za zasługi dla rzemiosła polskiego. Przyznawany jest osobom, które mają duży wkład w rozwój rzemieślnictwa. Nadaje go Związek Rzemiosła Polskiego. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Witnicy odbyła się uroczystość wręczenia medalu Adrianowi Wośkowiakowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy. – Podczas jednego ze zjazdów Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie wywiązała się długa dyskusja na temat oświaty i tego, jak źle się traktuje rzemieślników kształcących uczniów szkół zawodowych. I wtedy podniósł rękę jeden z rzemieślników i powiedział: ,,Ale jest taki jeden dyrektor szkoły średniej w Witnicy, który bardzo dobrze współpracuje z rzemieślnikami. Nazywa się Adrian Wośkowiak’’ – relacjonował w laudacji Ryszard Migdał, Podstarszy Cechu. Dyrektor intensywnie współpracuje z przedsiębiorcami i rzemieślnikami, spotyka się z nimi, wspiera ich w poszukiwaniu czeladników i pracowników młodocianych. Szkoła realizuje obecnie duży unijny projekt poprawy efektów kształcenia, w którym jest położony nacisk również na praktyki uczniów w firmach zewnętrznych i u rzemieślników.

Ryszard Migdał, wiceprezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców wręczył medal wraz z Włodzimierzem Antkowiakiem – Podstarszym Cechu i Jadwigą Lipińską – Dyrektorem Biura Cechu. Kapituła uhonorowała również Pana Józefa Zielińskiego statuetką za 60 lat przynależności co Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Przypomnijmy, że pan Józef przed rokiem również został uhonorowany złotym medalem im. Jana Kilińskiego.

(fot. Mirosław Sztogryn)