Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Ulice będą gotowe w listopadzie

Do Nowin Wielkich dowieziono wielką hałdę tłucznia. Utwardzana jest nim podbudowa ulic Wiejskiej i Głównej, które właśnie budujemy w Nowinach Wielkich.

 

 

Od kościoła w Nowinach Wielkich już widać nową ulicę! Krawężniki ul. Wiejskiej są ułożone i mieszkańcy mogą zobaczyć, jak będzie przebiegać jezdnia. Koparki wykonują solidną podbudowę pod nowe drogi - wsypują w przestrzeń między krawężnikami i ubijają tłuczeń, który składowany jest w hałdzie przy   ul. Leśnej. W rejonie Przedszkola Gminnego drogowcy osadzają właśnie krawężniki. Trwa też korytowanie odcinka między przedszkolem a ul. Główną. Ta ostatnia jest teraz palikowana, aby wytyczyć przebieg jezdni, pod którą lada dzień będzie wykonywany wykop.

- Największą potrzebą Nowin Wielkich i całej naszej Gminy są drogi. Dlatego w ubiegłym roku utwardziliśmy plac przy kościele i przed szkołą, a teraz realizujemy ważne zadanie inwestycyjne dla mieszkańców Nowin Wielkich: przebudowę ul. Wiejskiej i Głównej – mówi Burmistrz Dariusz Jaworski. Burmistrz wspólnie z Radą Miejską doprowadził do tej inwestycji wartej 1,1 mln zł. W pierwszym etapie inwestycji wykonanych zostanie 1100 metrów nowych ulic. Ul. Wiejska ma być wykonana na odcinku 833 metrów, z łączną powierzchnią dróg i zjazdów  blisko 4 tys. m2 oraz 1,2 tys. m2  chodników. Natomiast na ul. Głównej ma być ułożone 242 metry jezdni o łącznej powierzchni dróg i zjazdów  1,1 tys. m2 i 681 m2 chodników. Ulice zostaną wykonane z polbruku.
Burmistrz podpisał umowę na realizację zadania z firmą Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, która złożyła najlepszą finansowo ofertę na tę inwestycję. Wykonawca jest zobowiązany skończyć zadanie do 30 listopada tego roku.

(fot. Mirosław Sztogryn)