Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Sprzedajemy działki przemysłowe

Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił przetarg na dwie działki przemysłowe. Do kupienia są półhektarowa działka przy ul. Maszynowej i ponad 1,3 ha nieruchomość przy ul. Stalowej.


Działka przy ul. Maszynowej leży w Witnickiej Strefie Przemysłowej. Teren jest płaski o kształcie prostokąta, obecnie nie użytkowany, porośnięty trawami. Dojazd drogą gruntową. Pełne uzbrojenie w odległości ok 50 m od granicy działki. Przez teren nieruchomości przebiega linia energetyczna napowietrzna 15kV, a na terenie działki usytuowany jest słup energetyczny. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest na działalność produkcyjną, przemysł, składy, magazyny, hurtownie, usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działka ma 0,5 ha, a jej cenę wywoławczą ustalono na 100 tys. zł.
Druga wystawiona na przetarg działka przy ul. Stalowej również leży w Witnickiej Strefie Przemysłowej. Ta jednak ma powierzchnię 1,38 ha. Teren działki jest płaski, ma kształt zbliżony wielokąta, obecnie nie jest użytkowany, porośnięty trawami. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze asfaltowej z pełnym uzbrojeniem. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest na działalność produkcyjną, przemysł, składy, magazyny, hurtownie, usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości. Ta nieruchomość również jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Wyceniono ją na 365 tys. zł.
Przetarg na działkę przy ul. Stalowej odbędzie się 4 października o godz. 10.00, a na działkę przy ul. Maszynowej o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego nr  6, w sali  konferencyjnej - I piętro. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 26 września.  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu w godz.: pn 7.30-16.00, wt.-czw. 7.30-15.00, pt. 7.30-14.00  lub na konto depozytowe Gminy Witnica GBS Barlinek O Witnica Nr 62 8355 0009  0114 4848 2000 0004. Minimalne postąpienie  w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.
Zdjęcia, mapy i dokładne opisy geodezyjne działek można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Witnica. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy  ulicy Plac Andrzeja Zabłockiego 6 lub pod nr tel. 95 721 64 58, 95 721 64 61.

(fot. Mirosław Sztogryn)