Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Działki pod lasem na sprzedaż

Dziś na przetargu gmina sprzedała jedną z działek pod budownictwo mieszkaniowe, a na nabywców czekają następne grunty. Do kupienia są nieruchomości przy ul. Świerkowej.10 października  odbędzie się przetarg na 9-arowe działki przy ul. Świerkowej o numerach ewidencyjnych 388/45, 388/47 i 388/49. Działki mają kształt regularny, zbliżony do prostokąta i są płaskie. Dojazd drogą gruntową.  Nieruchomości położone są w kompleksie 8 działek o identycznym przeznaczeniu. Grunty są porośnięte drzewami oraz krzewami, których wycięcie będzie wymagało uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Media są w znacznym oddaleniu. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a budować się będzie można na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Atrakcyjna jest za to cena wywoławcza nieruchomości – kosztują zaledwie od 34 tys. zł do 35,9 tys. zł. Nieruchomości te są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi  rozpoczną się o godz. 10.00, 11.00 i 12.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego nr 6, w sali  konferencyjnej. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wysokości 10%ceny wywoławczej najpóźniej do 2 października. Minimalne postąpienie  w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych. Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg  wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Więcej informacji na temat tych przetargów można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Witnica. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy  ulicy Plac Andrzeja Zabłockiego 6 lub pod nr tel. 95 721 64 58, 95 721 64 61.

(fot. Mirosław Sztogryn)