Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Drugie podejście w Białczu

W czwartek 14 września mieszkańcy Białcza ponownie wybierają nowego sołtysa i Radę Sołecką. Wybory odbędą się niezależnie od frekwencji.

 

 

Po rezygnacji sołtysa i członków Rady Sołeckiej Białcza z pełnionych przez nich funkcji, Burmistrz Dariusz Jaworski przeprowadził 6 września zebranie wiejskie, podczas którego miał być wybrany nowy sołtys. Mieszkańcy nie wytypowali jednak spośród siebie żadnej osoby chcącej pełnić tę ważną dla wsi funkcję. Bycie sołtysem poza prestiżem daje ochronę działań jako funkcjonariusza publicznego. Sołtysi otrzymują też ryczałt finansowy na pokrycie kosztów podróży służbowych w związku z pełnieniem swej funkcji.

Wybór sołtysa jest dla Białcza ważny, bo sołectwo musi w najbliższych tygodniach rozdysponować pulę pieniędzy dla wsi w ramach Funduszu Sołeckiego. Dlatego w czwartek 13 września odbędą się ponowne wybory nowego sołtysa i nowej Rady Sołeckiej. Zebranie rozpocznie się o godz. 18.00 w lokalu świetlicy wiejskiej. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, o godz. 18.15 odbędzie się zebranie w drugim terminie i jego rozstrzygnięcia będą wiążące niezależnie od frekwencji. Zebranie poprowadzi Burmistrz. Zachęcamy mieszkańców Białcza do przyjścia na czwartkowe zebranie w celu wybrania nowych władz sołectwa.

Na zdjęciu: Wybory odbędą się w świetlicy wiejskiej (fot. Mirosław Sztogryn)