Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Rusza nowa edycja Budżetu Obywatelskiego!

Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. Wnioski na lokalne zadania budżetowe będą zbierane do 4 sierpnia, a głosować będziemy od 22 sierpnia do 29 września.

W poniedziałek rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica na 2018 r. Potrwają one do 29 września 2017 r. do godz. 14:30. Burmistrz powołał ośmioosobowy zespół pod kierownictwem Urszuli Sawickiej, Sekretarz Miasta i Gminy Witnica oraz kierownicy wydziałów urzędu i przedstawiciele Rady Miejskiej. Zespół przeliczy wnioski i głosy oraz sprawdzi je pod kątem wymagań formalnych i zawartości merytorycznej.

Kwota przeznaczona na przyszłoroczny Budżet Obywatelski jest identyczna jak w ubiegłym roku i wynosi 105 tys. zł. Taki sam jest również podział kwoty na okręgi głosowania – po 7 tys. zł. Szacunkowy koszt zadania w okręgu nie może więc przekroczyć tej kwoty. Identyczny jest też podział gminy na 15 okręgów.

Propozycje zadań do BO można zgłaszać do 4 sierpnia do godz. 14.30 na wniosku zgłoszeniowym, który zamieszczamy poniżej do pobrania, wydrukowania i wypełnienia. Wniosek można też pobrać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Witnicy. W formularzu należy opisać i uzasadnić swoją inicjatywę a także przygotować szacunkowy kosztorys zadania. Wniosek musi poprzeć podpisami imiennymi co najmniej 10 mieszkańców danego okręgu. Najpóźniej do 22 sierpnia wspomniany zespół urzędników i radnych dokona selekcji wniosków, a wnioskodawców, którzy będą mieli braki formalne w dokumentach, wezwie do ich uzupełnienia lub poprawienia (najpóźniej jednak do 11 sierpnia). Lista poprawnych wniosków zostanie opublikowana na gminnych stronach www.

Od 23 sierpnia do 29 września będzie można głosować na wnioski, które przejdą selekcję formalną i merytoryczną. Wzory kart do głosowania w poszczególnych okręgach zamieścimy na gminnych stronach internetowych po zatwierdzeniu list wniosków poddanych pod głosowanie. Karty do głosowania będzie można także pobrać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Witnicy. Głosowanie jest jawne i biorą w nim udział dorośli mieszkańcy miasta i Gminy Witnica.

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają zasady ważności głosu — przyjęta do ustalenia wyników głosowania zostanie ta karta do głosowania, która wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Witnica jako pierwsza.

2) Na karcie do głosowania głosujący nie dokonał wyboru zadania z listy zadań.

3) Na podstawie podanego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wieku nie można ustalić tożsamości głosującego lub gdy dane te są nieczytelne.

4) Podany na karcie do głosowania adres zamieszkania znajduje się poza terenem Miasta i Gminy Witnica.

5) Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.

6) Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie.

7) Głosujący nie jest mieszkańcem Miasta i Gminy Witnica lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego co najmniej 18 roku życia.

8) Głosujący dokonał wyboru zadania spośród zadań zgłoszonych w ramach nie swojego okręgu, na terenie której jest zamieszkały.

Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Witnica

Zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego zamieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Witnica. Więcej informacji na temat konsultacji, składania wniosków i głosowania można uzyskać w Wydziale Kultury, Oświaty i Sportu UMiG w Witnicy, nr tel. 95  721 64 63 lub 66.

Na zdjęciu: Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych jest jedną z najczęściej proponowanych inicjatyw w Budżecie Obywatelskim (fot. Mirosław Sztogryn)

Kamera internetowa

Kamera internetowa

 

Obraz z kamery internetowej - deptak w Witnicy. Kliknij w poniższe zdjęcie: