Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Jakie będą nowe nazwy ulic?

2 maja rozpoczną się konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic. Gromadzenie ankietowych opinii mieszkańców potrwa dwa tygodnie.

 

 

 

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wymusza likwidację nazw ulic: Krajowej Rady Narodowej, Krasickiego, Świerczewskiego i Rutkowskiego. Samorządy mają czas do września na usunięcie starych nazw i zastąpienie ich nowymi. Jeśli gminy tego nie zrobią, po upływie ustawowego terminu wojewoda podejmie takie decyzje ,,z automatu’’.

Do 31 marca można było składać propozycje nowych nazw do Rady Miejskiej. Ponieważ propozycji było dużo, radni zdecydowali o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Odbędą się one w dniach 2-15 maja. Poza dekomunizowanymi ulicami, ,,przy okazji’’ do konsultacji włączono propozycje nadania nazwy nowego ronda przy ul. Rutkowskiego w Witnicy. W konsultacjach mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy gminy, zameldowani tutaj na stałe.

Aby wyrazić swoją opinię, należy wypełnić ankietę, którą zamieszczamy poniżej, ale uwaga – wypełnione ankiety będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy dopiero od 2 maja! W ankiecie należy zaznaczyć maksymalnie jedną propozycję nazwy dla ulic oraz jedną propozycję nazwy nowego ronda i czytelnie podpisać się. W przypadku ronda można też zgłosić inną nazwę, według własnej inicjatywy. Należy podać dane osobowe – ma to wyeliminować przypadki wielokrotnego głosowania. Wypełnioną ankietę można będzie złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Witnicy, ul. KRN 6, 66-460 Witnica z dopiskiem ,,Ankieta’’. W tym przypadku liczy się data wpływu ankiety do Urzędu.

Wyniki konsultacji nie będą decydowały o wyborze nazw, ale będą w istotny sposób brane pod uwagę przez radnych przy nadaniu nowych nazw ulicom. Ostateczna decyzja leży bowiem w kompetencjach Rady Miejskiej.

(fot. Mirosław Sztogryn)