Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Rozmowy przy sołeckim stole

Burmistrz Dariusz Jaworski spotkał się z sołtysami na podsumowaniu roku działalności sołectw. Sołtysi otrzymali pakiet najważniejszych informacji o zmianach prawnych dotyczących terenów wiejskich oraz o zasadach wydatkowania pieniędzy z budżetu gminy.

Spotkanie miało dwa etapy – najpierw na posiedzeniu roboczym sołtysi omówili z kierownikami wydziałów witnickiego magistratu najważniejsze tegoroczne zadania. Urzędnicy przekazali im informacje na temat funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego, melioracji, wycinek drzew, przydomowych oczyszczalni, stacji uzdatniania wody i innych ważnych spraw. Każde z sołectw dostało pokaźną teczkę informacji. Sołtysi zadawali też pytania w kwestiach szczegółowych. Druga część, oficjalna odbyła się z udziałem przedstawicieli instytucji związanych z życiem wsi – Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Parku Narodowego ,,Ujście Warty’’, Lubuskiej Izby Rolniczej, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Lubuskiego Zarządu Melioracji Wodnych – Inspektoratu w Gorzowie, Wojewódzkiego Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych w Gorzowie, Spółki Wodnej ,,Dolina Warty’’ oraz radnych. Poszczególne instytucje przedstawiały ważne informacje związane z ich działalnością, a następnie radni i sołtysi zadawali pytania. Najczęściej poruszano tematy gospodarki gruntami rolnymi i melioracji. Gości częstowano słodkimi wypiekami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowinach Wielkich. Burmistrz Dariusz Jaworski podziękował sołtysom za rok ciężkiej pracy i wręczył im drobne upominki.

(fot. Mirosław Sztogryn)