Słonecznie 15°C

Aktualności

Rozmowy przy sołeckim stole

Burmistrz Dariusz Jaworski spotkał się z sołtysami na podsumowaniu roku działalności sołectw. Sołtysi otrzymali pakiet najważniejszych informacji o zmianach prawnych dotyczących terenów wiejskich oraz o zasadach wydatkowania pieniędzy z budżetu gminy.

Spotkanie miało dwa etapy – najpierw na posiedzeniu roboczym sołtysi omówili z kierownikami wydziałów witnickiego magistratu najważniejsze tegoroczne zadania. Urzędnicy przekazali im informacje na temat funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego, melioracji, wycinek drzew, przydomowych oczyszczalni, stacji uzdatniania wody i innych ważnych spraw. Każde z sołectw dostało pokaźną teczkę informacji. Sołtysi zadawali też pytania w kwestiach szczegółowych. Druga część, oficjalna odbyła się z udziałem przedstawicieli instytucji związanych z życiem wsi – Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Parku Narodowego ,,Ujście Warty’’, Lubuskiej Izby Rolniczej, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Lubuskiego Zarządu Melioracji Wodnych – Inspektoratu w Gorzowie, Wojewódzkiego Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych w Gorzowie, Spółki Wodnej ,,Dolina Warty’’ oraz radnych. Poszczególne instytucje przedstawiały ważne informacje związane z ich działalnością, a następnie radni i sołtysi zadawali pytania. Najczęściej poruszano tematy gospodarki gruntami rolnymi i melioracji. Gości częstowano słodkimi wypiekami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowinach Wielkich. Burmistrz Dariusz Jaworski podziękował sołtysom za rok ciężkiej pracy i wręczył im drobne upominki.

(fot. Mirosław Sztogryn)

 

Ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Stają do niej mężczyźni z naszej gminy, urodzeni w 1998 roku. Kwalifikacja potrwa do 28 kwietnia.

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Gotowe są już nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych. Pierwszeństwo w nich mają uczniowie, ale mieszkańcy za 2-3 zł mogą również jeździć po gminie.

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

W Urzędzie Miasta i Gminy ruszył już punkt bezpłatnych porad prawnych! Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.