Lekki deszcz 26°C

Aktualności

Rozmowy przy sołeckim stole

Burmistrz Dariusz Jaworski spotkał się z sołtysami na podsumowaniu roku działalności sołectw. Sołtysi otrzymali pakiet najważniejszych informacji o zmianach prawnych dotyczących terenów wiejskich oraz o zasadach wydatkowania pieniędzy z budżetu gminy.

Spotkanie miało dwa etapy – najpierw na posiedzeniu roboczym sołtysi omówili z kierownikami wydziałów witnickiego magistratu najważniejsze tegoroczne zadania. Urzędnicy przekazali im informacje na temat funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego, melioracji, wycinek drzew, przydomowych oczyszczalni, stacji uzdatniania wody i innych ważnych spraw. Każde z sołectw dostało pokaźną teczkę informacji. Sołtysi zadawali też pytania w kwestiach szczegółowych. Druga część, oficjalna odbyła się z udziałem przedstawicieli instytucji związanych z życiem wsi – Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Parku Narodowego ,,Ujście Warty’’, Lubuskiej Izby Rolniczej, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Lubuskiego Zarządu Melioracji Wodnych – Inspektoratu w Gorzowie, Wojewódzkiego Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych w Gorzowie, Spółki Wodnej ,,Dolina Warty’’ oraz radnych. Poszczególne instytucje przedstawiały ważne informacje związane z ich działalnością, a następnie radni i sołtysi zadawali pytania. Najczęściej poruszano tematy gospodarki gruntami rolnymi i melioracji. Gości częstowano słodkimi wypiekami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowinach Wielkich. Burmistrz Dariusz Jaworski podziękował sołtysom za rok ciężkiej pracy i wręczył im drobne upominki.

(fot. Mirosław Sztogryn)

 

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Zespół Szkół Samorządowych rozpoczął nabór na przyszły rok szkolny. Na absolwentów gimnazjum czekają liceum, technikum i szkoła branżowa. Szkoła realizuje wielki projekt unijny, więc nauka w ,,Koperniku’’ będzie bardzo atrakcyjna!

 

 

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Gotowe są już nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych. Pierwszeństwo w nich mają uczniowie, ale mieszkańcy za 2-3 zł mogą również jeździć po gminie.

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

W Urzędzie Miasta i Gminy ruszył już punkt bezpłatnych porad prawnych! Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.