Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Nowy dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Tomasz Wysoczański został nowym dyrektorem Miejskiego Domu Kultury. Chce skupić się na rozwoju szerokiej oferty kulturalnej dla mieszkańców i rewaloryzacji budynku MDK.


Do konkursu na dyrektora Miejskiego Domu Kultury stanęło sześć osób. Komisja konkursowa za najlepszą uznała kandydaturę Tomasza Wysoczańskiego i Burmistrz Dariusz Jaworski powierzył mu misję prowadzenia miejskiej placówki kulturalnej przez najbliższe cztery lata.
Tomasz Wysoczański ma 35 lat, jest witniczaninem od urodzenia. Ma wyższe wykształcenie, ukończył informatykę na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie. Przez 11 lat pracował w firmie City Biuro. Żonaty, ma córkę i syna. Jego pasją jest wędkarstwo, aktualnie jest prezesem witnickiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego.
Nowy dyrektor chce otworzyć MDK na nowe wyzwania. Zamierza poszerzyć ofertę kulturalną, szczególnie sekcji zainteresowań, aby placówka tętniła życiem od rana do wieczora. MDK ma prowadzić aktywną działalność promocyjną, w tym z wykorzystaniem nowych technologii i internetu. T. Wysoczański chce rozwinąć współpracę domu kultury ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, a także zaprosić do współpracy grupy nieformalne, artystów i niezależnych animatorów kultury.
- Moim zdaniem niezbędne jest powołanie otwartego dla wszystkich mieszkańców Witnickiego Forum Kultury i rozmowy na jego forum na temat oczekiwań, pomysłów i sposobów realizacji poszczególnych działań – mówi Tomasz Wysoczański. Nowy szef instytucji kultury chce zmienić ofertę dla młodzieży na bardziej nowoczesną, zamierza też stworzyć ofertę przedpołudniową skierowaną do najmłodszych dzieci i ich rodziców. Wśród wielu nowych pomysłów jest zaangażowanie społeczności sołeckich, np. kół gospodyń wiejskich i działania kulturalne prowadzona na terenie sołectw. Istotnym zadaniem będzie też planowana w najbliższych latach rewaloryzacja obiektu przy ul. Gorzowskiej 22.  Dyrektor chce, żeby zmodernizowany budynek stał się miejscem przyjaznym dla mieszkańców korzystających z usług kulturalnych MDK.

Panu Tomaszowi Wysoczańskiemu życzymy sukcesów na nowym, ważnym dla gminy stanowisku!

(fot. Mirosław Sztogryn)