Organizacje pozarządowe

Lp. Nazwa Miejscowość Ulica / Nr domu Prezes
1 Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina Witnica Sikorskiego 6 Roman Skudynowski
2 Stowarzyszenie “Wsparcie” Witnica Kostrzyńska 9 Monika Posiewka
3 Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne Dzieduszyc i Sosen Sosny Sosny 14 Anna Graniczna
4 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Dar” Witnica Sikorskiego 6 Ryszard Migdał
5 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Witnicy Witnica Traugutta 1 Janusz Nowak
6 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich Nowiny Wielkie Wiejska 26 Elżbieta Kwaśna
7 Towarzystwo Przyjaciół Witnicy Witnica Sikorskiego 6 Grażyna Oleksiak
8 Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy “WILKI WITNICA” Witnica Wiosny Ludów 14 Józef Wilk
9 Klub Sportowy “ZEW” Dąbroszyn Dąbroszyn Dąbroszyn 38 Paweł Kononowicz
10 Klub Sportowy Nowiny Wielkie Nowiny Wielkie Kolejowa 13 Bartłomiej Janiec
11 Klub Sportowy SPARTAN Sosny Sosny Sosny 18/14 Eugeniusz Judek
12 Miejski Klub Sportowy “Czarni-Browar” Witnica Witnica Strzelecka 1 Dariusz Naumann
13 Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie Nowiny Wielkie Wiejska 26 Zofia Pocztarek
14 Uczniowski Klub Sportowy “WITNICZANIN” Witnica Traugutta 1 Kazimierz Bochonko
15 Uczniowski Klub Sportowy “Tęcza”  w Kamieniu Małym Kamień Mały Kamień Mały 89 Włodzimierz Staniszewski
16 Klub Aikido Renshu Witnica Sowia 5 Artur Rosiak
17 Związek Strzelecki ,,Strzelec” – JS 4044 Witnica Witnica Sikorskiego 6 Mirosław Krukowski
18 Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych ,,Witnickie Promyczki” Witnica Kostrzyńska 9 Marzena Cyran
19 Klub Sportowy Białcz Białcz Gorzowska 1 Sebastian Baran
20 Polski Związek Wędkarski – Koło nr 1 Witnica Sikorskiego 6 Tomasz Wysoczański
21 Witnicki Szczep Harcerski ,,Wicina” Witnica Wiosny Ludów 14 Anna Więcławska
22 Stowarzyszenie Krąg Przyjaciół ,,Druh” Witnica Wiosny Ludów 14 Jacek Piwkowski
23 Polski Związek Inwalidów, Emerytów i Rencistów Witnica Gorzowska 22 Zdzisława Bogucka
24 Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe Witnica Strzelecka 1 Paweł Sobczak
25 Liga Obrony Kraju Sosny OW Sosny Marian Piątkowski
26 Klub Motocyklowy ,,Village Riders” w Nowinach Wielkich Pyrzany Pyrzany 48 Bolesław Fronczak
 27  Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa Witnica Konopnickiej 1 Zdzisław Czyrka
 28  Stowarzyszenie Signa Witnica Gorzowska 22 Błażej Szmek
29 Towarzystwo Przyjaciół Mościc Mościce Mościce 48 Zbigniew Rudziński
30 Fundacja ks. Bielaka Witnica Gorzowska 2 Robert Burzyński

 

Wielkość czcionki
Kontrast