Sprzedawaj alkohol odpowiedzialnie

2 stycznia 2019

Na zlecenie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witnicy zorganizował szkolenie „Odpowiedzialny Sprzedawca”, skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych.

(więcej…)

Rzemiosło jest ważne dla Gminy

13 lutego 2018

Witniccy rzemieślnicy spotkali się na tradycyjnym podsumowaniu roku z Burmistrzem Dariuszem Jaworskim. Rozmawiali m.in. o wsparciu dla rzemiosła, zatrudnieniu pracowników młodocianych i poszukiwaniach cechowego sztandaru.

(więcej…)

Wielkość czcionki
Kontrast