Chcesz zostać ławnikiem?

6 czerwca 2019

Rozpoczęły się wybory ławników sądowych. Chętni do pełnienia tej funkcji mogą się zgłaszać z kompletem dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy. Nabór kandydatów potrwa do końca czerwca.

(więcej…)

Bezpłatne porady prawne

15 kwietnia 2019
Z bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy może teraz skorzystać każdy, kogo nie stać na komercyjną poradę u prawnika. Bezpłatne dyżury prawne odbywają się we wtorki.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje rozszerzona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) na podstawie której, w każdym powiecie utworzono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM wraz z Powiatem Gorzowskim prowadzi na terenie powiatu ustawowe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Jeden z takich punktów funkcjonuje w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy.

Do tej pory z darmowych porad płatnych mogły korzystać osoby o trudnej sytuacji materialnej  i musiały one swoją sytuację finansową lub życiową udokumentować. Od 1 stycznia nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
  radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje natomiast działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Dyżury prawników odbywają się w każdy wtorek w godz. 9.00 – 13.00. Na spotkanie warto umówić się telefonicznie pod nr (95) 721 64 62. Na spotkanie z prawnikiem należy zabrać całą dokumentację związaną ze sprawą. Szczegóły dotyczące działalności biura bezpłatnych porad prawnych można znaleźć na stronie http://www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-gorzowski/.

(fot. CIVIS SUM)

Wielkość czcionki
Kontrast