NOWY GOŚĆ NA WITNICKIM DEPTAKU

2 grudnia 2021

Od 1 grudnia rozpoczęliśmy dekorowanie miasta. W czwartek na deptaku oprócz bombki i choinki pojawił się święty Mikołaj. Wszystkie prace związane z wieszaniem ozdób, ustawianiem choinki, montażem bombki przeprowadziła grupa pracowników  interwencyjnych z Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy. Natomiast udekorowaniem gałązkami świerku donic na deptaku, pod czujnym okiem Pani kierownik Małgorzaty Pałczyńskiej, zajęli się uczestnicy Centrum Integracji Społecznej. Mikołaj będzie zdobił nasz deptak dzięki współpracy z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Fot. Mirosław Sztogryn

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu

19 listopada 2021

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu informuje, że w dniu 22 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu. (więcej…)

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

16 listopada 2021

18 grudnia, tradycyjnie tydzień przed świętami Bożego Narodzenia na witnickim deptaku odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Już dziś zapraszamy rękodzielników, twórców ludowych oraz Koła Gospodyń, organizacje społeczne i firmy, do udziału w Jarmarku. (więcej…)

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030

16 listopada 2021

W terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030.
Strategia obejmuje Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Skwierzyna, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie, Miasto i Gmina Witnica oraz Powiat Gorzowski.

W ramach konsultacji społecznych w Gminie Witnica zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. od godz. 13:00 do godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 . Podczas spotkania wykonawca strategii – Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, przedstawi założenia strategii, główne problemy wynikające z diagnozy obszaru, zaprezentuje wizję, misję, cele, priorytety i kierunki działań zapisane w strategii. Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania uwag, przekazania opinii i sugestii.

Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag (link do formularza poniżej), poprzez przesłanie na e-mail: strategia@um.gorzow.pl lub wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z adnotacją na kopercie: „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.

Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej MOF GW https://badania-online.pl/cawi2/index.php/469588?newtest=Y&lang=pl
Ponadto istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej na temat głównych założeń strategii pod numerem 95 73 55 843 (w dni robocze, podczas trwania konsultacji społecznych, od godz. 12:00 do 15:00).

Celem strategii rozwoju ponadlokalnego jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie samorządów.
Prace nad strategią rozpoczęły się w lipcu 2021 r. W ramach prac nad dokumentem odbyły się wywiady oraz warsztaty diagnostyczne i strategiczne przy udziale ekspertów z samorządów wchodzących w skład MOF GW, reprezentantów instytucji ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przedsiębiorców. Dzięki informacjom zgromadzonym w efekcie ww. prac, możliwe było rzetelne przygotowanie diagnozy, określenie wizji, misji, celów, priorytetów oraz wspólnych kierunków działań.
Sporządzenie strategii rozwoju ponadlokalnego jest jednym z etapów przygotowania MOF GW do wdrażania środków w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027.

Projekt Strategii wraz z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz formularz uwag znajdują się pod poniższymi linkami.

link do strategii: http://witnica.pl/promocja/Strategia_rozwoju_ponadlokalnego_MOF_GW_2030.pdf

link do diagnozy: http://witnica.pl/promocja/Diagnoza_strategiczna_MOF_GW.pdf

link do formularza uwag: http://witnica.pl/promocja/formularz_uwag_Strategia_rozwoju_MOF_GW.docx

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednej z form konsultacji.

Wielkość czcionki
Kontrast