Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.30
Weekendy: zamknięte
Kontakt:
tel.: (95) 721 64 40
fax.: (95) 751 52 18
email: urzad@witnica.pl
 
Numery telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy:
  
Pokój Stanowisko
Telefon
1A Burmistrz (95) 721 64 40
1B Zastępca burmistrza (95) 721 64 40
1C Sekretarz (95) 721 64 44
19 Skarbnik (95) 721 64 50
Wydział organizacyjny
9 Kierownik wydziału (95) 721 64 52
1 Sekretariat (95) 721 64 40
15 Biuro obsługi klienta (95) 721 64 53
8 Ewidencja ludności (95) 721 64 43
11 Biuro rady (95) 721 64 51
12 Ewidencja działalności gospodarczej (95) 721 64 41
13 Kadry; dowody osobiste (95) 721 64 59
RCR Obrona cywilna (95) 721 64 65
Wydział finansów i budżetu
17 Kierownik wydziału (95) 721 64 48
19 Księgowość budżetowa; płace (95) 721 64 88
18 KASA (95) 721 64 47
18 Wymiar i windykacje podatków (95) 721 64 49
Wydział gospodarki gruntami
geodezji i rolnictwa
24 Kierownik Wydziału (95) 721 64 61
25 Geodezja (95) 721 64 60
26 Gospodarka gruntami (95) 721 64 58
20 Dzierżawy (95) 721 64 55
21 Rolnictwo, leśnictwo (95) 721 64 56
Wydział inwestycji
7 Kierownik wydziału (95) 721 64 85
4 Planowanie przestrzenne (95) 721 64 45
5 Ochrona środowiska; Inwestycje (95) 721 64 84
6 Inwestycje (95) 721 64 46
32 Gospodarka komunalna (95) 721 64 67
Wydział Kultury, Oświaty  i Sportu
31 Kierownik Wydziału (95) 721 64 63
30 kultura, oświata

sport, organizacje pozarządowe

(95) 721 64 66

(95) 721 64 66

14 Urząd stanu cywilnego
Dowody osobiste
(95) 721 64 54
3 Radca prawny (95) 721 64 68
34 Odpady (95) 721 64 62
10 Promocja (95) 721 64 83
Wielkość czcionki
Kontrast