Rusza nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

Szanowni Rodzice,

na podstawie Zarządzenia nr Zarządzenia nr WOR.0050.8.2023.WKOS Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31.01.2023 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica informuję, że ustalono stosowny harmonogram naboru.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica

 

l.p. Czynności rekrutacyjne Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o przyjęcie dla dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego. od 13 luty 2023 r.

do 20 luty 2023 r.

nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 od 22 luty 2023 r.
do 07 marca 2023 r.
od 25 kwietnia 2023 r.
do 05 maja 2023 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). do 14 marca 2023 r. do 12 maja 2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 17 marca 2023 r. do 17 maja 2023 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 27 marca 2023 r. do 26 maja 2023 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 30 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r.
7. Poinformowanie Burmistrza przez dyrektora placówki o nieprzyjętych osobach do przedszkola. do 03 kwietnia 2023 r. do 05 czerwca 2023 r.
8. Wskazanie przez Burmistrza rodzicom dzieci nie przyjętych, inne publiczne przedszkole dla którego jest organem prowadzącym. do 24 kwietnia 2023 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023 / 2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Witnica

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
od 27 lutego 2023 r.

do 13 marca 2023 r.

od 3 kwietnia 2023 r.

do 11 kwietnia 2023 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 133 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)
do 16 marca 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
do 22 marca 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
do 29 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 31 marca 2023 r. do 5 maja 2023 r.

 

Wnioski dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdują się w placówkach oświatowych, do których zamierzają Państwo zgłosić swoje dziecko / dzieci.

 

Wielkość czcionki
Kontrast