SPRZĘT KOMPUTEROWY – GRANTY PPGR

12 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Witnica ogłosił przetarg na dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Granty PPGR to program skierowany do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, którego celem jest wyeliminowanie ograniczeń w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego dzieci z rodzin popegeerowskich. Dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego pozwoli także na efektywniejsze korzystanie z zajęć podczas ewentualnej nauki zdalnej. Gmina Witnica przystąpiła do programu, który został ogłoszony jesienią ubiegłego roku. Przyznane dofinansowanie wyniosło 622 500 zł obejmując swoim zakresem zakup sprzętu dla 255 dzieci z terenu naszej gminy, których rodzice złożyli wnioski w 2021 roku.

Ogłoszenie o przetargu obejmuje 222 laptopy, 23 komputery stacjonarne (zestaw z monitorem klawiaturą i myszką), 10 tabletów. Termin składania ofert upływa 23 sierpnia. Po tym terminie zostanie wyłoniony wykonawca, z którym Burmistrz podpisze umowę na dostawę sprzętu komputerowego.

Wielkość czcionki
Kontrast