BUDUJEMY DROGI

Gmina Witnica zawnioskowała o środki w ramach programu rządowego – Polski Ład. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 3 000 000 zł.     Dzięki takiemu wsparciu możliwe było ogłoszenie przetargu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu – IV ETAP„. W przetargu wzięło udział dwóch oferentów. Pierwsza kwota opiewa na 8 080 137,82 zł, natomiast druga na 5 297 999,99 zł. Obie oferty znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną  przez Gminę Witnica  w wysokości 3 157 895 zł na realizację tego zadania. Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Witnicy stanęli przed nie lada problemem. Albo szukamy i przesuwamy ponad 2 mln zł w budżecie albo zwracamy dofinansowanie …. Decyzja ostateczna zapadła 4 sierpnia na LIX Sesji Rady Miejskiej. Brakujące środki zostały zabezpieczone. Teraz pozostaje już tylko dopełnić formalności przetargowych, podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć kolejną inwestycję.

Droga w Pyrzanach zostanie wykonana w technologii ciągu pieszo-jezdnego z  kostki betonowej grubości 8 cm o łącznej długości ok. 2 050 m i szerokości 5 m (miejscami 4,5 m).Przewiduje się wykonanie dwóch parkingów, każdy do 10 miejsc postojowych. Parkingi zlokalizowane zostaną w okolicy sklepu oraz kościoła. Odwodnienie drogi odbywać się będzie grawitacyjne – wchłaniane przez nawierzchnię i spływ w kierunku gruntowych poboczy. Przebudowa ulicy obejmować będzie: demontaż istniejących urządzeń kolidujących oraz zabezpieczenie drzew i przewodów, rozbiórkę istniejących nawierzchni, regulację studni i obudów zaworów, odtworzenie poboczy i zieleni uszkodzonej w trakcie prowadzenia robót, oznakowanie pionowe i poziome.

Droga w Białczu zostanie wykonana w technologii ciągu pieszo-jezdnego z  kostki betonowej grubości 8 cm o łącznej długości 594 m i szerokości 5 m (miejscami 4,5 m)Przebudowa ulicy obejmować będzie: utwardzenie terenu pod wspólną pieszo-jezdnię dla ruchu kołowego i pieszego, utwardzenie terenu pod zjazdy do posesji, elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesień jezdni, odwodnienie poprzez jezdnię przepuszczalną do warstw chłonnych i gruntu, oznakowanie pionowe i poziome, rozbiórkę istniejących jezdni, remont istniejących rowów i przepustów, założenie trawników na poboczach i skarpach.

Fot. Mirosław Sztogryn

Wielkość czcionki
Kontrast