CO DALEJ Z ULICĄ POCZTOWĄ?

Modernizacja ulicy Pocztowej w Witnicy to jeden z priorytetów Burmistrza Witnicy, Radnych Rady Powiatu Gorzowskiego oraz Radnych Rady Miejskiej w Witnicy.

      Przypomnijmy, że sprawa modernizacji ulicy Pocztowej nie należy do nowych tematów. Sprawa remontu tej drogi powiatowej procedowana jest od początku obecnej kadencji zarówno przez Radnych Rady Powiatu jak i obecnego Burmistrza Witnicy Dariusza Jaworskiego. Efektem dotychczasowych starań jest przygotowany przez Starostwo Powiatowe pełen pakiet dokumentacji niezbędnej do sięgnięcia po środki rządowe dofinansowujące modernizację tej ważnej arterii a naszym mieście. Starosta Gorzowski Pani Magdalena Pędziwiatr złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ulicy pocztowej do III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Niestety tym razem nie udało się uzyskać dofinansowania w związku z czym 4 sierpnia odbyło się spotkanie władz Gminy Witnica oraz przedstawicieli Powiatu Gorzowskiego w celu omówienia kolejnych działań dotyczących remontu ulicy Pocztowej. W spotkaniu wzięli udział Radni Rady Powiatu: Tomasz Wysoczański, Eugeniusz Kurzawski, Leonard Konieczny, Piotr Smykliński, przewodniczący Rady Miejskiej w Witnicy Artur Stojanowski, zastępca burmistrza Witnicy Lubomir Fajfer, kierownik Wydziału Inwestycji Pani Sylwia Bon,  oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego. Podczas spotkania zostało ustalone, że Powiat Gorzowski, jeszcze w sierpniu br.  złoży wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Pocztowej do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się najpewniej do połowy października 2022 r. Po tym terminie w zależności od wyników konkursu podjęte zostaną kolejne decyzje co to naprawy tej kluczowej trasy.

Fot. Mirosław Sztogryn

Wielkość czcionki
Kontrast