UWAGA !! KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W WITNICY ORAZ W BIAŁCZU

Sanepid uchylił dnia 11.10.2021 r. decyzję stwierdzającą brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Witnicy i Białczu.
Jednocześnie informujemy, że woda w wodociągu jest dezynfekowana i może być spożywana po przegotowaniu.
Z badań laboratoryjnych wynika, że w próbkach wody pobranych dnia 8.10.2021 r. w dwóch ustalonych punktach sieci wodociągowej (Urząd Miasta i Stadion Miejski) nie stwierdzono żadnych bakterii z grupy coli.

Wielkość czcionki
Kontrast