Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje, że w dniu 21 października 2021 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
4. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Wielkość czcionki
Kontrast