ZGŁOŚ KANDYDATA NA SPOŁECZNIKA ROKU

Jeszcze tylko do środy można zgłaszać kandydatów do nagrody Społecznik Roku. Wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz honorowy tytuł.

Społecznikiem Roku może zostać osoba fizyczna, która wyróżnia się w co najmniej jednej ze sfer życia samorządu lokalnego, takich jak: upowszechnianie idei samorządowej; aktywna praca w działających na terenie gminy organizacjach pozarządowych; ponadprzeciętna społeczna aktywność na rzecz kultury, sportu, turystyki i rekreacji w gminie oraz społeczna praca na rzecz porządku w gminie oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń.

Nagrodę otrzymać może osoba, która mieszka lub pracuje na terenie Gminy Witnica, wyróżniła się w jednym z powyższych działań i cieszy się nieposzlakowaną opinią w lokalnym środowisku. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać radni Rady Miejskiej (minimum czterech), organizacje społeczne, instytucje publiczne oraz grupy pełnoletnich mieszkańców gminy (co najmniej dziesięciu). Nagrodę „Społecznik Roku” stanowi dyplom okolicznościowy wraz z laudacją określającą zasługi osoby wyróżnionej oraz upominek rzeczowy o wartości nie przekraczającej równowartości 15 % stawki kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wręczenie Nagrody odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Witnicy, zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości. Tytuł można otrzymać nie częściej niż raz na 3 lata.

Wniosek należy złożyć na druku, który dostępny jest z Biurze Obsługi Interesanta. Termin formalny mija 15 września. Formularze należy składać do Biura Rady Miejskiej. Wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie Nagrody dokonuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, w terminie do 30 września. Ostatecznego wyboru nagrodzonych dokona Rada Miejska do 15 października.

karta zgłoszenia społecznik roku

Wielkość czcionki
Kontrast