Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu informuje, że w dniu 16 września 2021 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4.     Informacja o dochodach ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych.

5.     Środki pozabudżetowe (unijne) pozyskane przez gminę w I półroczu 2021 r.

6.     Wnioski złożone na dofinansowanie zewnętrzne.

7.     Informacja o realizacji inwestycji gminnych.

8.     Wnioski Komisji do projektu budżetu gminy i powiatu na 2022 r.

9.     Sprawy bieżące.

10.  Zakończenie posiedzenia.

Wielkość czcionki
Kontrast