KOMUNIKAT – CZYSTE POWIETRZE

DOTACJE NA EDUKACYJNE KAMPANIE CROSS-MEDIOWE SKIEROWANE DO BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Od 6 do 24 września 2021 r. będzie trwał nabór wniosków o dotacje na działania, które kształtują postawy społeczeństwa w zakresie wpływu na stan jakości powietrza i zwiększają świadomość obowiązujących wymogów prawa w tym zakresie oraz dostępnych narzędzi wsparcia wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji. Kampania cross-mediowa powinna być skierowana do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Budżet konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ogłoszonego w ramach programu „Edukacja Ekologiczna to 6,6 mln zł.
Beneficjentami ogłoszonego konkursu mogą być: zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ma także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

„Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie warto wziąć udział w bezpłatnym webinarium, które organizujemy 31 sierpnia br. To szansa na zapoznanie się z warunkami naboru i zadanie pytań, na które odpowiedzą eksperci NFOŚiGW” – zachęca wiceprezes Mirowski.

Szczegóły:

Źródło: Minister Klimatu i Środowiska.

Wielkość czcionki
Kontrast