WŁASNA FIRMA – START DLA MŁODYCH – REKRUTACJA WYDŁUŻONA DO 18 SIERPNIA 2021 R.

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 – i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem:

WŁASNA FIRMA- START DLA MŁODYCH – MIĘDZY ODRĄ A BOBREM (miedzyodraabobrem.pl)

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się natomiast pod adresem:

REKRUTACJA DO PROJEKTU – MIĘDZY ODRĄ A BOBREM (miedzyodraabobrem.pl)

Wielkość czcionki
Kontrast