Radni zbiorą się na komisjach

Przewodniczący komisji informują o posiedzeniach.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Projekt budżetu na 2021 r.
 5. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028.
 6. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje, że w dniu 9 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 4. Podsumowanie działalności Komisji za 2020 r – opracowanie sprawozdania.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Wielkość czcionki
Kontrast