BUDUJEMY ULICĘ KOŃCOWĄ W WITNICY

Burmistrz Dariusz Jaworski podpisał dziś umowę z wykonawcą na budowę ul. Końcowej w Witnicy. Powstanie 600 metrów kolejnej drogi.

Budowa ulicy Końcowej to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Droga obecnie nie posiada żadnego utwardzenia co powoduje powstawanie kolein i nierówności, w których tworzą się kałuże. Przejazd przez ulicę Końcową był do tej pory bardzo uciążliwy. Nie było też możliwości wyjazdu bezpośrednio na rondo. Teraz się to zmieni. W ubiegłym roku Burmistrz Witnicy złożył wniosek o dofinansowanie z rządowego Programu Budowa Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W czerwcu wojewoda lubuski Władysław Dajczak ogłosił listę inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania, wśród których znalazła się budowa ul. Końcowej w Witnicy. Zadanie jest warte  ponad 3,3 mln zł.

Dziś podpisano umowę, na mocy której konsorcjum firm: INFRAKOM Sp z o.o. Sp.k. z Kościana i INFRAKOM  Sp z o.o. Sp.k. z Chwalimia wykona dla nas wszystkie prace związane z przebudową. Termin zakończenia inwestycji to 31 maja 2022. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącego uzbrojenia elektrycznego i doświetlenie przejścia dla pieszych, wykonanie ciągów pieszych i jezdnych, nasadzenie roślin jedno i wieloletnich w pasie drogowym oraz bezpośrednie włączenie do ronda. 

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast