Radni zbiorą się na komisjach

Przewodniczący komisji informują o swoich spotkaniach.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu informuje, że w dniu 26 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza wniosków do budżetu na 2021 r.
 4. Czynsze w Gminie Witnica – analiza.
 5. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje, że w dniu 27 października 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 4. Analiza wniosków „Społecznik Roku 2020”.
 5. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie posiedzenia.
Wielkość czcionki
Kontrast