Zmiana terminu posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 03 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za rok 2019.
  5. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za rok 2019 i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2019 rok.
  6. Zakończenie posiedzenia.
Wielkość czcionki
Kontrast