Działki do nabycia

Burmistrz Dariusz Edward Jaworski ogłosił dwa przetargi na sprzedaż atrakcyjnych działek budowlanych. 

Pierwsza z wystawionych działek o numerze ewidencyjnym 111/12 leży przy ul. Gajowej w Witnicy. Nieruchomość położona w obrębie zabudowy jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Sąsiedztwo i otoczenie stanowią: nowa zabudowa jednorodzinna oraz lasy. Kształt nieruchomości regularny, teren na delikatnym wzniesieniu, teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą. Uzbrojenie pełne: sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa. Teren działki ogrodzony. Na terenie nieruchomości nie wyklucza się wystąpienia elementów uzbrojenia podziemnego i budowli podziemnych oraz odpadów wtórnych, takich jak wysypisko śmieci, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń –  nie uwidocznionych na mapie. Ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu,  a także koszty związane z realizacją inwestycji  na takim terenie obciążają nabywcę. Teren porośnięty drzewami których wycinka będzie wymagała odpowiednich zezwoleń.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przeznaczona jest na cele terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol zapisu planu MJ-4.

Przetarg odbędzie się 9 lipca o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego  6. Działka nr 111/12 wyceniona jest na 59 tys. zł. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w kwocie 5.900,00 zł, najpóźniej do 2 lipca 2020r.  Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Witnica GBS Barlinek O Witnica Nr 62 8355 0009  0114 4848 2000 0004. Minimalne postąpienie  w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu plus podatek VAT według obowiązującej stawki.

Druga z wystawionych działek o numerze ewidencyjnym 111/43 leży przy ul. Łowieckiej w Witnicy. Nieruchomość położona w dużym kompleksie zabudowy jednorodzinnej oraz działek budowlanych. Dojazd drogą gruntową – ulicą Łowiecką. Sąsiedztwo i otoczenie stanowią: nowa zabudowa jednorodzinna, tereny niezabudowane, Miejskie Zakłady Komunalne oraz lasy. Kształt nieruchomości dość regularny, wystarczająco korzystny do zabudowy, teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą. Uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, pełne uzbrojenie do dociągnięcia,  w pasie ul. Gajowej: sieć gazowa, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa w odległości ok. 40 m. Odległość od centrum ok. 1,5 km. Na terenie nieruchomości nie wyklucza się wystąpienia elementów uzbrojenia podziemnego  i budowli podziemnych oraz odpadów wtórnych, takich jak wysypisko śmieci, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń –  nie uwidocznionych na mapie. Ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z realizacją inwestycji  na takim terenie obciążają nabywcę.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przeznaczona jest na cele terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol zapisu planu MJ-3.

Przetarg odbędzie się 9 lipca o godz. 10.45  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego  6. Działka nr 111/43 wyceniona jest na 44.900,00 zł. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w kwocie 4.500,00 zł, najpóźniej do 2 lipca 2020r.  Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Witnica GBS Barlinek O Witnica Nr 62 8355 0009  0114 4848 2000 0004. Minimalne postąpienie  w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu plus podatek VAT według obowiązującej stawki.

Wielkość czcionki
Kontrast