Komunikat dotyczący wniosków do CEIDG

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG przypominamy:

  • o możliwości składania wniosków do CEIDG droga elektroniczną lub przesłania wniosków pocztą, ale wówczas powinien być poświadczony przez notariusza,
  • przypominamy iż wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w dowolnym terminie. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

Wielkość czcionki
Kontrast