Niezwykła lekcja języka polskiego

Z okazji otrzymania literackiej Nagrody Nobla przez Olgę Tokarczuk, 17 stycznia 2020r. w bibliotece Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, zorganizowano spotkanie, poświęcone pisarce, „której twórczość często umieszczana jest w nurcie prozy metafizycznej realizmu magicznego, oderwanego o spraw społecznych, historii, polityki”.

Nauczycielki języka polskiego p. Małgorzata Tyborska oraz p. Agnieszka Sikorska  zaprosiły do współpracy słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Panie: Ewa Janowicz, Zofia Dudziak, Henryka Łukieńczuk, Ewa Mermer, Teresa Mika oraz Elżbieta Wojnicka przedstawiły przekrój twórczości Olgi Tokarczuk. Na tle przygotowanej przez ucznia klasy 2 T Dawida Cichockiego prezentacji, omawiały kolejno treść poszczególnych książek, a także czytały wybrane fragmenty powieści. Podzieliły się też swoimi odczuciami i emocjami, które im towarzyszyły przy lekturze utworów Tokarczuk. Uczniowie poznali biografię polskiej noblistki, przedstawioną przez Olgę Gugałę (2 LO) i Aleksandrę Franczuk (1 LO 3).  Mogli również zapoznać się z ekspozycją książek pisarki, które znajdują się w zbiorach naszej biblioteki. Na uwagę zasługuje fakt, że dwie z nich są opatrzone dedykacją i autografem p. Tokarczuk. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

(fot. Zespół Szkół Samorządowych)

Wielkość czcionki
Kontrast