Radni zbiorą się na komisjach

09.12 i 10.12 odbędzie się posiedzenie komisji Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji.
 4. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 5. Podsumowanie działalności Komisji za 2019 rok – opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.
 6. Ustalenie planu pracy Komisji na 2020 r.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji.
 4. Omówienie projekt budżetu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028.
 5. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie posiedzenia.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast