Zgłoś Społecznika Roku

Jeszcze tylko do poniedziałku można zgłaszać kandydatów do nagrody Społecznik Roku. Wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz honorowy tytuł.

Nagroda ,,Witnicki Społecznik Roku’’ wręczana jest od czterech lat. Społecznikiem Roku może zostać osoba fizyczna, która wyróżnia się w co najmniej jednej ze sfer życia samorządu lokalnego, takich jak: upowszechnianie idei samorządowej; aktywna praca w działających na terenie gminy organizacjach pozarządowych; ponadprzeciętna społeczna aktywność na rzecz kultury, sportu, turystyki i rekreacji w gminie oraz społeczna praca na rzecz porządku w gminie oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń.
Nagrodę otrzymać może osoba, która mieszka lub pracuje na terenie Gminy Witnica, wyróżniła się w jednym z powyższych działań i cieszy się nieposzlakowaną opinią w lokalnym środowisku. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać radni Rady Miejskiej (minimum czterech), organizacje społeczne, instytucje publiczne oraz grupy pełnoletnich mieszkańców gminy (co najmniej dziesięciu). Nagrodę „Społecznik Roku” stanowi dyplom okolicznościowy wraz z laudacją określającą zasługi osoby wyróżnionej oraz upominek rzeczowy o wartości nie przekraczającej równowartości 15 % stawki kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (daje to kwotę około 300 zł). Wręczenie Nagrody odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Witnicy, zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości. Tytuł można otrzymać nie częściej niż raz na 3 lat.
Właśnie ruszył tegoroczny nabór na Społeczników Roku. Wniosek należy złożyć na druku, który zamieszczamy do pobrania poniżej. Termin formalny mija 15 września, ale ze względu na to, że jest to niedziela, można składać wnioski do poniedziałku 16 września. Formularze należy składać do Biura Rady Miejskiej. Wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie Nagrody dokonuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, w terminie do 30 września. Ostatecznego wyboru nagrodzonych dokona Rada Miejska do 15 października.

(fot. Mirosław Sztogryn)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

Wniosek – nagroda Społecznik Roku

Wielkość czcionki
Kontrast