Rolnicze prezentacje

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na dwie targowe imprezy na północy i południa województwa.

Tradycyjnie we wrześniu Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje dwie imprezy targowe pod patronatem Ministra Rolnictwa oraz Wojewody Lubuskiego. „X Lubuski Kiermasz Ogrodniczy” odbędzie się w Kalsku 15 września, a „Jesień w Gliśnie”  odbędzie się we wsi Glisno 22 września. W programie obu imprez przewidziano m.in.:

 – promocję dorobku rolnictwa województwa lubuskiego,

promocję produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych,

– wystawę żywności wysokiej jakości,

– kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego,

– kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych,

– kiermasz wypieków i wyrobów wiejskich,

– kiermasze ogrodniczo – pszczelarskie,

– prezentacje osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych i sołectw,

– wystawę sprzętu ogrodniczego, w tym prezentacja nowości technologicznych i technicznych w produkcji rolnej,

– wystawę drobnego inwentarza,

– sprzedaż materiału szkółkarskiego, roślin sadowniczych i ozdobnych, warzyw i owoców sezonowych,

– promocję Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR),

– fachowe doradztwo specjalistów LODR i przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa,

– konkursy dla dzieci,

– występy lubuskich zespołów ludowych.

Zapraszamy rolników i nie tylko, do udziału w obu imprezach targowych.

(fot. LODR)

Wielkość czcionki
Kontrast