Można już głosować

Od dziś rusza głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Burmistrz Dariusz Jaworski zatwierdził listę projektów poddanych pod głosowanie.

Pierwszym etapem Budżetu Obywatelskiego 2020 była akcja informacyjna, która trwała latem. Następnie od 16 do 30 sierpnia można było składać wnioski w poszczególnych okręgach. W terminie wpłynęło 21 wniosków. W tym roku wnioski wpłynęły z każdego okręgu. Ich rozpatrzeniem zajęła się komisja, złożona z urzędników i radnych. Komisja zakończyła swoje prace wczoraj. 20 wniosków rozpatrzono pozytywnie i zostaną one poddane pod głosowanie. Jeden wniosek został odrzucony z przyczyn merytorycznych.

Burmistrz Dariusz Jaworski wydał dziś zarządzenie rozpoczynające głosowanie na poszczególne wnioski. Jeśli w okręgu jest tylko jeden wniosek, wystarczy jeden prawidłowo oddany głos (i złożony do Urzędu w terminie), aby projekt został zatwierdzony. W okręgach, gdzie zmagają się dwa wnioski, wygrywa ten, który uzyska więcej głosów. W przypadku równej ilości głosów zdecyduje losowanie. Oto lista zatwierdzonych pod głosowanie projektów:

Okręg nr 1

– Budowa ścieżki na terenie Cmentarza Komunalnego w Witnicy – II etap (chodnik na cmentarzu)

Okręg nr 2

– Zielona szkoła to zdrowie, nauka i zabawa (wyrównanie terenu i posianie trawy na terenie SP nr 2 w Witnicy)

– Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, polegająca na polepszeniu dostępności drogi poprzez jej utwardzenie płytami ażurowymi (utwardzenie dojazdu do budynków przy ul. Wiosny Ludów 8 i 8a)

Okręg nr 3

– Projekt ptasich ulic (dokumentacja projektowa ul. Ptasiej i Sowiej)

Okręg nr 4

– Zakup i montaż trampoliny na skwerze przy fontannie w Witnicy (trampolina wbudowana)

Okręg nr 5

– Przedłużenie parkingu dla samochodów przy ul. Ogrodowej 11 (wykonanie dokumentacji projektowej)

– Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Witnicy (komplet strojów)

Okręg nr 6

– Modernizacja drogi dojazdowej, ul. Osiedle Zachodnie (utwardzenie dojazdu do posesji nr 10a, 10/1 i 10/2)

Okręg nr 7

– Utwardzenie powierzchni ul. Bajkowej w Witnicy  (wjazd od Przedszkola, płyty ażurowe)

Okręg nr 8

– Budowa placu zabaw przy ul. Pocztowej nr 2 w Witnicy (koło ryneczku miejskiego)

Okręg nr 9

– Doprowadzenie wody na cmentarzu. Utwardzenie miejsc pod pojemniki (cmentarz wiejski w Nowinach Wielkich)

– Remont przedszkola w Nowinach Wielkich (renowacja ścian sali przedszkolnej)

Okręg nr 10

– Kulturalne Pyrzany – scena artystyczna (zbudowanie sceny do występów artystycznych)

Okręg nr 11

– Rozbudowa placu zabaw w Białczu (nowe urządzenia na plac zabaw)

Okręg nr 12

– Integracja przy ognisku (stałe palenisko pod ognisko – gill w Nowych Dzieduszycach)

Okręg nr 13

– Zakup sprzętu AGD jako doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie)

Okręg nr 14

– Doposażenie placu zabaw ul. Pocztowa  (nowe urządzenia na plac zabaw w Kamieniu Wielkim)

– Traktorek kosiarka + zestaw zimowy (traktorek do koszenia i odśnieżania dla sołectwa Kamień Wielki)

Okręg nr 15

– Ławki parkowe ozdobne (zakup ławek do parku w centrum Mościc)

– Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego (lampa solarna w Mościczkach)

Głosować można od dziś do 19 września do godz. 15.30. Wypełnioną kartę do głosowania można przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta UMiG w Witnicy, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-400 Witnica, ale w tym drugim przypadku decyduje data wpłynięcia do Urzędu. Karty do głosowania zamieszczamy poniżej, można je też pobrać w Biurze Obsługi Klienta UMiG. Głosować można tylko na projekty w okręgu, w którym się mieszka. Jeden dorosły mieszkaniec danego okręgu może oddać tylko jeden głos na jeden wybrany projekt. Głos oddaje się przez postawienie znaku ,,X” w kratce z prawej strony od wybranego zadania. Listę zwycięskich projektów gminny zespół konsultacyjny przekaże do 27 września Burmistrzowi, który przedłoży je radnym jako wniosek do przyszłorocznego budżetu.

(fot. Mirosław Sztogryn)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

Okręg nr 1 Okręg nr 2 Okręg nr 3 Okręg nr 4 Okręg nr 5 Okręg nr 6 Okręg nr 7 Okręg nr 8 Okręg nr 9 Okręg nr 10 Okręg nr 11 Okręg nr 12 Okręg nr 13 Okręg nr 14 Okręg nr 15

 

Wielkość czcionki
Kontrast