Radni zbiorą się na komisjach

W najbliższy piątek i poniedziałek odbędą się posiedzenia dwóch komisji Rady Miejskiej.

W piątek 23 sierpnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji.
 4. Bezpieczne wakacje – kąpieliska gminne.
 5. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych – stan przygotowania do nowego roku szkolnego – wyjazd do placówek.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Natomiast w poniedziałek 26 sierpnia o godz. 15.30, również w sali konferencyjnej odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu. Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji.
 4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 i realizacja inwestycji.
 5. Informacja o dochodach uzyskanych ze sprzedaży działek oraz lokali komunalnych i koszty poniesione na uzbrojenie terenu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie posiedzenia.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast