Kup grunt na wsi

Gmina Witnica oferuje atrakcyjne działki nie tylko w Witnicy. Burmistrz Dariusz Jaworski wystawił na przetarg nieruchomości w Mościcach i Białczu.

Na 10 września zaplanowany jest przetarg na działkę przy drodze powiatowej w Mościcach. Przetarg odbędzie się o godz. 10.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego  6. Wystawiona przez Burmistrza na sprzedaż  działka ma 2 ary i posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki jest płaski i ogrodzony. Dojazd wiedzie drogą utwardzoną. Działka jest porośnięta roślinnością trawiastą. W otoczeniu nieruchomości jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, siedliskowa oraz  niezabudowane działki gruntu. Teren nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny usług. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy określone zostaną w drodze decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działkę wyceniono na 7 tys. zł.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w kwocie 700 zł, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 3 września 2019r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu w godz.: pn 7.30-16.00, wt.-czw. 7.30-15.00, pt. 7.30-14.00  lub na konto depozytowe Gminy Witnica GBS Barlinek O Witnica Nr 62 8355 0009  0114 4848 2000 0004. Minimalne postąpienie  w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek  złotych. Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu działki. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Natomiast 17 września o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego  6, w sali  konferencyjnej pod młotek pójdzie działka w Białczu, nieopodal drogi wojewódzkiej. Działka ma powierzchnię 12,72 arów i posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki jest płaski. Dojazd od drogi wojewódzkiej wiedzie drogą gminną nr 006877F (druga linia zabudowy). W otoczeniu działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki gruntu. Teren działki jest porośnięty roślinnością trawiastą. Na działce przy granicy znajduję się słup energetyczny.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Witnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy nr XXII/118/2004r., z dnia 30.09.2004r.,  nieruchomość stanowi strefę rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług i nieuciążliwej produkcji. Działka o nr ewidencyjnym 235/5 powstała w wyniku podziału działki o nr ewidencyjnym 235/3, dla której wydana została decyzja o warunkach zabudowy znak: WRG-BA-WZ-7331/52/2009  z dnia 31.08.2009r. dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z budynkami gospodarczo – garażowymi.

Działkę wyceniono na 35 900 zł. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w kwocie 3 600 zł, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 10 września 2019r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu w godz.: pn 7.30-16.00, wt.-czw. 7.30-15.00, pt. 7.30-14.00  lub na konto depozytowe Gminy Witnica GBS Barlinek O Witnica Nr 62 8355 0009  0114 4848 2000 0004. Minimalne postąpienie  w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek  złotych. Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu działki. Do ceny zostanie też doliczony podatek VAT.

Zainteresowani tymi nieruchomościami mogą dowiedzieć się więcej na temat przetargów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Witnica w zakładce Przetargi, a także w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy  ulicy plac Andrzeja Zabłockiego 6 lub pod nr tel. 95 721 64 58, 95 721 64 61.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast