Radni zbiorą się na komisji rolnictwa

W środę odbędzie się posiedzenie komisji rolnictwa Rady Miejskiej.

29 maja (środa) o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Porządek posiedzenia Komisji jest następujący:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  4. Bieżące potrzeby w zakresie melioracji na terenie gminy.
  5. Monitoring ochrony powietrza – realizacja programów proekologicznych – dotychczasowe skutki finansowe (stacje uzdatniania wody, przydomowe oczyszczalnie ścieków, azbest, smog itp.).
  6. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie posiedzenia

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast