Związkowcy wybrali władze

29 marca kwietnia w Hotelu Witnica odbyła się konferencja sprawozdawczo – wyborcza delegatów ZNP Oddziału w Witnicy. Nauczyciele ponownie wybrali – jednogłośnie – Zenona Siwińskiego na prezesa Oddziału.

Wyjątkowy charakter spotkania podkreślało przybycie gości: wiceprezesa Zarządu Okręgu Lubuskiego ZNP –  Jolanty Olszewskiej, przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Anny Leśko, Przewodniczącej Rady Powiatowej OPZZ i prezesa Oddziału ZNP w Gorzowie Wlkp. – Barbary Zajbert, a także Wiceburmistrz Małgorzaty Łopatki, dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy, z Kostrzyna nad Odrą i Słońska, delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo- wyborczych oraz w sekcji związkowej.

Rolę gospodarzy pełnili ustępujący członkowie zarządu i dotychczasowy prezes Zenon Siwiński, a funkcję przewodniczącej spotkania powierzono Izabeli Rebeczko. Konferencja przebiegła zgodnie z przyjętym porządkiem. Po przeprowadzeniu wyborów nadszedł czas na złożenie sprawozdania z działalności zarządu w ostatnich pięciu latach. Swoje wystąpienie prezes rozpoczął od podziękowań i wręczenia bukietów kwiatów wszystkim przedstawicielom instytucji współpracujących z Zarządem ZNP – burmistrzowi, dyrektorom, władzom wojewódzkim ZNP.

Relacjonując poczynania Zarządu prezes podkreślał, że miały one na celu dbałość o zbiorowy  interes  i prawa  wszystkich (co ważne) pracowników oświaty oraz pomoc w indywidualnych sprawach członkom ZNP. Najlepszym podsumowaniem tych działań jest fakt, iż Oddział wciąż się rozrasta i ze 103 członków w roku 2014 liczy obecnie 170 członków, a poza gminą Witnica zrzesza też członków ze Słońska i Kostrzyna, gdzie tylko w ostatnich kilku dniach w szeregi ZNP wstąpiło 19 nauczycieli.

Miniona kadencja upłynęła pod znakiem wytężonej pracy, odbyły się 42 posiedzenia Zarządu Oddziału i 18 posiedzeń prezydium, a Prezes Zarządu cały czas starał się poszerzać wiedzę i kompetencje, uczestniczył w wielu szkoleniach i konferencjach, wśród których wymienić należy szkolenie rzecznika praw pracowniczych ZNP w Warszawie, ekspertów ds. awansu zawodowego w Warszawie i wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, zdobycie tytułu mediatora po szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Dyplomacji w Warszawie czy też szkoleniu na temat lobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Prezes brał także udział we wszystkich naradach prezesów ZNP w województwie lubuskim. Pogarszająca się sytuacja oświaty zmuszała władze związku do podjęcia niezbyt przyjemnych działań, Oddział brał udział w ogólnopolskich manifestacjach pracowników oświaty w Warszawie w 2015 i 2018 roku oraz strajku szkolnym w 2017 roku.

Zarząd starał się umacniać pozycję Związku w środowisku lokalnym przy współpracy z burmistrzem Dariuszem Jaworskim, a dzięki udziałowi w pracach zespołu negocjacyjnego udało się uzyskać znaczne podwyżki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów oraz przyzwoite stawki dodatków funkcyjnych dla wychowawców. Zarząd  ZNP kadencji 2014-2019 nie zapominał także o ważnym zadaniu organizacji – kultywowaniu tradycji i popularyzacji wydarzeń istotnych dla lokalnej społeczności. Podjęto decyzję o drugim wydaniu publikacji pt.: Kronika nauczycieli- seniorów Miasta i Gminy Witnica w latach 1945-2012 autorstwa kol. Józefy Bonder. 10 listopada 2016r. na Cmentarzu Komunalnym w Witnicy miała miejsce doniosła uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci nauczycieli-pionierów oświaty. Budowę pomnika zainicjował Oddział ZNP w Witnicy, a burmistrz Dariusz Jaworski wsparł pomysł i zaoferował pomoc w jego realizacji. Uroczystość odsłonięcia obelisku zakończyła witnickie obchody 110- lecia istnienia ZNP.

Zarząd Oddział udzielał członkom pomocy w różnych formach, czuwał nad sprawami BHP, zabiegał o przyznanie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych działaczy. Złotą Odznakę ZNP otrzymały: Jadwiga Korasiak, Małgorzata Abramyk, Irena Fabiańczyk, a Odznaką za pięćdziesięcioletnią przynależność uhonorowano: Danutę Gembicką, Marię Kaliciak, Janinę Kaliszan i Zofię Pocztarek. Na terenie miasta i gminy bardzo prężnie działa SEiR, seniorzy uczestniczyli we wszystkich inicjatywach Oddziału, sami zorganizowali wiele imprez i spotkań. Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod hasłem ”Założenia i realizacja ustroju szkolnego w Polsce i na Ziemi Gorzowskiej w latach 1945-1989” zorganizowanej przez Akademię im. Jakuba z Paradyża i WOM w Gorzowie Wlkp. Józefa Bonder wygłosiła odczyt pt.:” Funkcjonowanie placówek oświatowo – wychowawczych w regionie w latach 1945-1989”.

Ważną funkcją związków zawodowych jest integrowanie środowiska nauczycielskiego. Zarząd mijającej kadencji zorganizował wiele szkoleń, m.in. w Sopocie, Świeradowie, Pobierowie, Polanicy czy Niechorzu, a także  wyjazdy do kin i oper w różnych miastach Polski. Propagowano także działalność sportową, związkowcy tworzą drużynę piłki siatkowej, w kręgle i tenisie stołowym. Prezes Zenon Siwiński zakończył sprawozdanie serdecznymi podziękowaniami dla Zarządu i wszystkich jego współpracowników, podkreślił, że  dzięki zaangażowaniu kolegów mógł sprawnie działać, a osiągnięcia Zarządu są wypadkową pracy wielu członków Związku.

Głos zabrali także zaproszeni goście. Padło wiele ciepłych słów uznania dla działań podjętych przez Odział ZNP w Witnicy podczas ostatniej kadencji oraz pod adresem samego prezesa. Chwalono skuteczność, pomysłowość i determinację działaczy. Głównym punktem konferencji były wybory prezesa i Zarządu Oddziału ZNP na nową kadencję. Został nim ponownie i jednogłośnie Zenon Siwiński. Wybrano także Zarząd: Małgorzatę Abramyk (wiceprezes), Izabelę Rebeczko (sekretarz), Jadwigę Korasiak (przewodnicząca SEiR) oraz członków: Adama Krupeckiego, Anetę Januszewską, Karolinę Dziobek, Artura Wysokińskiego (Słońsk), Roberta Guźniczaka i Danutę Kochanowską (Kostrzyn), Małgorzatę Tyborską i Aleksandrę Zakryszko.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast