Radni zbiorą się na komisjach

W środę odbędą się posiedzenia komisji budżetowej i oświatowej Rady Miejskiej – jedna stacjonarnie, a druga wyjazdowo.

W środę 17 kwietnia o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, odbędzie się posiedzenie Gospodarki Komunalnej i Budżetu. Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji.
 4. Stawki podatków i opłat lokalnych 2019. Informacja na temat umorzeń podatków oraz ściągalność podatków lokalnych.
 5. Analiza stawek czynszów lokali komunalnych..
 6. Polityka odbioru śmieci komunalnych w Gminie – założenia.
 7. Ocena stanu technicznego budynków będących mieniem Gminy, planowane remonty oraz omówienie stawek czynszów, najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych. Polityka mieszkaniowa Gminy.
 8. Witnicka Strefa Przemysłowa – perspektywy rozwoju spotkanie z przedstawicielem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (informacja o nieruchomościach gminnych wchodzących w skład strefy).
 9. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie posiedzenia.

  Również w środę, o tej samej godzinie, zbierze się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Będzie to jednak komisja wyjazdowa. Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji.
  4. Przegląd bazy sportowej wykorzystywanej przez kluby piłkarskie – wyjazd w teren.
  5. Bieżące potrzeby i funkcjonowanie punktu rehabilitacyjnego – wyjazd do placówki.
  6. Park Narodowy Ujście Warty – warunki współpracy, oferta edukacyjna – spotkanie z przedstawicielem.
  7. Działalność Żłobka Radosny Maluszek w Witnicy.
  8. Omówienie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie posiedzenia.

  (fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast