Radni zbiorą się na komisji oświatowej

W poniedziałek 18 marca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji.
 4. Park Drogowskazów i przyległe tereny – plany zagospodarowania terenu. Utworzenie Parku Kulturowego. Etapy działania.
 5. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Gminie. Plany inwestycyjne MZK – rozbudowa infrastruktury.
 6. Usprawnienie polityki inwestycyjnej Gminy. Utworzenie stale uzupełnianych list drobnych i dużych inwestycji dla Miasta i Sołectw – informacja o złożonych wnioskach mieszkańców, sołectw do budżetu na rok 2019 (z wyłączeniem gospodarki mieszkaniowej).
 7. Koncepcja opracowania Uchwały „Inicjatywy Społeczne” w formie partycypacji w kosztach inwestycji.
 8. Rozbudowa MDK. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę.
 9. Infrastruktura drogowa na terenie Gminy. Plan i zamierzone inwestycje oraz remonty na drogach gminnych. Ustalenie kolejności budowy i remontów dróg oraz chodników miejskich wraz z ustaleniem standardu i technologii. Analiza stanu poboczy i pasów drogowych dróg gminnych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie posiedzenia.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast