Nowe druki ofert

Uwaga, organizacje pozarządowe z naszej Gminy! Zmieniają druki ofert i sprawozdania z realizacji zadania publicznego – zarówno w trybie konkursowym, jak i uproszczonym. Druki zamieszczamy poniżej oraz w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Dla ofert realizacji zadania publicznego, składanych od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe druki na ofertę i sprawozdanie w trybie 19a (tryb uproszczony).  Nowe wzory uproszczone reguluje Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

Dla ofert na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, składanych od 1 marca 2019r. także będą obowiązywać nowe druki. Mówi o tym rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2075). Uwaga! Nowe wzory sprawozdań nie obowiązują oferentów, którzy swoje oferty złożyli w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza nr WOR.0050.23.2019.WKOS z dnia 9 stycznia 2019 roku.

Poniżej zamieszczamy nowe wzory dokumentów. Druki do pobrania są także umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/191/Wzory_formularzy/.

 (fot. Mirosław Sztogryn)

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

druk_oferty_realizacja_zadań_publicznych

druk_sprawozdania_z_realizacji_zadania_publicznego

uproszczony_druk_oferty

uproszczony_druk_sprawozdania

Wielkość czcionki
Kontrast