Stypendystka Marszałka

Monika Rykała z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym została stypendystką Marszałka Województwa Lubuskiego. Gratulujemy!

30 stycznia 2019 r. po raz piętnasty wręczono stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego na rok szkolny 2018/2019. W trakcie uroczystości, która odbyła się w Zielonej Górze w pięknych wnętrzach Palmiarni, pani Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego, wręczyła 35 młodym Lubuszanom stypendia, które maja pomóc wybitnie uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele, rozwijać zainteresowania oraz pasje. Program stypendialny pomaga stworzyć odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju, jest również inspiracją do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych i artystycznych.

W gronie tegorocznych stypendystów znalazła się uczennica klasy trzeciej Technikum w Kamieniu Małym Monika Rykała, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,36 oraz zajęła VIII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Architektury Krajobrazu w Gdańsku. Gratulujemy stypendystce jej rodzicom i nauczycielom oraz życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

(fot. Krzysztof Kubasiewicz UMWL)

Wielkość czcionki
Kontrast