Wybieramy sołtysów

W sołectwach rozpoczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Najbliższe zebrania wyborcze odbędą się już 17 stycznia. Poniżej publikujemy ich harmonogram.

Kadencja sołtysa trwa tyle samo, ile kadencja samorządu, ale zwyczajowo sołtysów i rady sołeckie wybieramy po wyborze burmistrza i radnych. W najbliższych dwóch tygodniach odbędzie się 17 zebrań wiejskich, na których mieszkańcy sołectw wybiorą na nowo swoich sołtysów i rady sołeckie. Oto harmonogram wyborów:

l.p. Sołectwo Data wyborów
1. Białcz 17.01.2019 (czwartek) godz. 17.00
2. Białczyk 22.01.2019 (wtorek) godz. 17.00
3. Boguszyniec 18.01.2019 (piątek) godz. 17.00
4. Dąbroszyn 21.01.2019 (poniedziałek) godz. 17.00
5. Kamień Mały 22.01.2019 (wtorek) godz. 17.00
6. Kamień Wielki 21.01.2019 (poniedziałek) godz. 17.00
7. Kłopotowo 18.01.2019 (piątek) godz. 17.00
8. Krześniczka 21.01.2019 (poniedziałek) godz. 18.00
9. Mosina 18.01.2019 (piątek) godz. 17.00
10. Mościce 23.01.2019 (środa) godz. 17.00
11. Mościczki 17.01.2019 (czwartek) godz. 17.00
12. Nowe Dzieduszyce 22.01.2019 (wtorek) godz. 17.00
13. Nowiny Wielkie 17.01.2019 (czwartek) godz. 17.00
14. Oksza 18.01.2019 (piątek) godz. 17.00
15. Pyrzany 23.01.2019 (środa) godz. 17.00
16. Sosny 18.01.2019 (piątek) godz. 17.00
17. Stare Dzieduszyce 21.01.2019 (poniedziałek) godz. 17.30
18. Świerkocin 23.01.2019 (środa) godz. 17.00

Zarządzenia w sprawie wyborów, z programami zebrań i zasadami przeprowadzenia wyborów, są wywieszone na wiejskich tablicach ogłoszeniowych i w zwyczajowych miejscach. Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą też pobrać treść zarządzenia dotyczącego ich wsi z Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/28/1544/Zarzadzenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Witnicy_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_Soltysa_i_Rady_Soleckiej/.

Wielkość czcionki
Kontrast