Nowy termin składania ofert

Do 1 lutego wydłużyliśmy termin składania ofert w konkursie dla organizacji pozarządowych. Na realizację zadań publicznych i sport w 2019 r. Burmistrz Dariusz Jaworski przeznaczył aż 300 tys. zł.

W tym roku zmieniły się zasady konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu sportu młodzieżowego. Burmistrz ogłosił bowiem wspólny konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i z zakresu sportu dzieci i młodzieży. Kluby sportowe muszą więc składać oferty na sport młodzieżowy na tych samych formularzach, jak oferty na sport wyczynowy (seniorski). Na ten konkurs w 2019 r. Burmistrz Dariusz Jaworski przeznaczył 276 tys. zł. Pieniądze mają dofinansować realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych, rozgrywek ligowych lub uczestnictwa w tych zawodach i rozgrywkach oraz koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i koszty kadry trenerskiej.

Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił też konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 r. Na zadania z zakresu turystyki i rekreacji Burmistrz przeznaczył 10 tys. zł, a na zadania z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego – 14 tys. zł. W pierwszej grupie zadań dofinansowane będą rekreacja ruchowa, turystyka i inne aktywne formy spędzania czasu. W drugiej grupie zadań zawiera się organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, działania kulturalne promujące gminę, edukacja patriotyczna i wychowanie patriotyczne oraz wydawanie książek, czasopism i stron internetowych związanych z kulturą i historią gminy.

Formularze oferty, jak również formularze rozliczenia dotacji i zarządzenia zawierające szczegółowe zasady konkursów ofert można znaleźć i pobrać pod linkiem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/188/Ogloszenia_o_konkursach/ a także http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/191/Wzory_formularzy/. Aby kluby sportowe i stowarzyszenia miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie ofert, termin ich składania wydłużono do 1 lutego do godz. 14.30. Oferta musi być złożona w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Witnica, w zamkniętej kopercie, podbitej pieczątką organizacji i opisana odpowiednio hasłem ,,Otwarty konkurs ofert’’ lub ,,Otwarty konkurs ofert – sport’’. Otwarcie ofert nastąpi 4 lutego o godz. 10.00 w sali posiedzeń UMiG w Witnicy. Komisja powołana przez Burmistrza rozpatrzy oferty do 28 lutego 2019 r. Więcej informacji na temat konkursu udziela pani Hanna Pawełczuk z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, tel. (95)721 64 66, email: kultura@witnica.pl.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast