Nowe formularze na stronie

Z gminnej strony internetowej można już pobrać druk deklaracji dotyczącej wywozu odpadów i druk oświadczenia w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących w naszym gospodarstwie domowym.

Zaktualizowaliśmy zakładkę dotyczącą gospodarowania odpadów. Kilka dni temu znalazły się tam nowe harmonogramy wywozu odpadów – osobny dla miasta i osobny dla sołectw. Dziś zamieściliśmy tam również do pobrania nowe druki – druk deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w niej deklarujemy, czy sortujemy odpady, czy oddajemy je zmieszane oraz ile osób mieszka w gospodarstwie domowym). Opublikowaliśmy także druk oświadczenia w przypadku gdy zmieni się liczba zamieszkujących w naszym domu. Dokumenty te można pobrać pod adresem http://witnica.pl/ekologia/smieci/wywoz-odpadow.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast