Wojewoda szuka społeczników

Osoby, organizacje i instytucje z terenu naszej gminy mogą się zgłaszać do konkursu ,,Społecznik Roku”, organizowanego rzez Wojewodę Lubuskiego już po raz 17.

Wojewoda Lubuski ogłosił XVII edycję konkursu Społecznik Roku w Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego. Do konkursu mogą przystępować osoby, instytucje i organizacje działające w sferze wsparcia społecznego. Zgłoszeniem konkursowym może być opracowanie literackie, wiersz, film, reportaż lub audycja (słuchowisko) na temat swojej działalności w sferze społecznej. Motto przewodnie tegorocznej edycji konkursu brzmi ,,RADOŚĆ” i prace muszą uwzględniać priorytety:

  1. Radość podzielona… mnoży się razy dwa
  2. Pokonuję bariery, to mi daje radość
  3. Jak radość z pomagania wypełnia moje życie
  4. Radość wyzwaniem codzienności

Największe szanse na wygraną mają osoby, które w swoich pracach konkursowych pokażą m.in. pozytywne efekty swojej pracy zawodowej lub społecznej; emocje, jakie im towarzyszyły w realizacji zadań oraz emocje i postawy interesantów. Szczegółowe informacje o konkursie i wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 24 października – osobiście do LUW, ul. Jagiellończyka 10, pocztą lub emailem na adres: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie podczas wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

(fot. LUW)

Wielkość czcionki
Kontrast