Szukali piękna Polski

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie bierze udział w międzynarodowym projekcie ,,Piękna nasza Polska cała’’. W ramach projektu uczniowie zwiedzili zabytkowe obiekty i ciekawe miejsca przyrodnicze w swojej miejscowości.

4 października grupa uczniów uczestniczyła w wycieczce po swojej miejscowości i jej okolicach. Dzieci poznawały historię terenów przygranicznych, na których mieszkają. Obserwowały zabudowania, które odziedziczyliśmy po poprzednich mieszkańcach oraz zabudowania powstałe w czasach powojennych. Oglądały zabytki, które zostały wykopane lub znalezione w okolicy. Dowiedziały się, że w budynku szkolnym był kiedyś zajazd ,,Urban’’, a w sala gimnastyczna to dawna stajnia.

Uczniowie oglądali też miejsca wynikające z położenia geograficznego Dąbroszyna. Są to głazy narzutowe i tereny moreny czołowej powstałej w wyniku działania lodowca. Szkolni turyści przekonali się, że historia ich miejscowości jest bardzo bogata i ciekawa.

Temat „Szlakiem historii” realizowany był w ramach Międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała”. Celem wycieczki było poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji.

(fot. SP Dąbroszyn)

 

Wielkość czcionki
Kontrast