Dotacje na wymianę pieców

Przypominamy, że już jutro odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych dotacjami na wymianę pieców czy ekologiczne źródła energii. Zainteresowanych zapraszamy do Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, początek o godz. 18.00.

Na zlecenie Ministerstwa Środowiska, do Witnicy przyjadą jutro specjaliści, którzy wytłumaczą mieszkańcom, jak skorzystać z dotacji Programie Priorytetowym ,,Czyste Powietrze’’. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie  (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W Lubuskiem Program realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wnioski można składać przez stronę internetową Funduszu: https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/. Aby ułatwić naszym mieszkańcom przygotowanie i złożenie wniosków, jutro (12 października) o godz. 18.00 w Regionalnym Centrum Ratownictwa odbędzie się spotkanie ze specjalistami realizującymi program. Doradzą oni, jak wypełnić formularz internetowy i jakie dokumenty należy posiadać, aby móc się ubiegać o dotację.

Dofinansowanie dotyczy m.in.:

– wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowe, spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),

– docieplenia przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

– montażu lub wymiany instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– zastosowania odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych).

Mieszkańcy naszej gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Zapraszamy na spotkanie mieszkańców zainteresowanych dotacją do ekologicznych źródeł energii.

(fot. WFOŚiGW)

Wielkość czcionki
Kontrast