Zgłoś wniosek do przyszłorocznego budżetu

Burmistrz Dariusz Jaworski zaprasza mieszkańców do składania wniosków do budżetu miasta a 2019 r. Termin zgłaszania propozycji budżetowych mija 30 września.

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2019 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2019. Informację tę Gmina opublikowała w Biuletynie Informacji Publicznej. W ramach tzw. otwartej polityki, Burmistrz zaprasza wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty o możliwości składania wniosków do projektu budżetu. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy do 30 września 2018 roku. W wersji papierowej można je przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Witnica, 66-460 Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta. W wersji elektronicznej wnioski można wysyłać na adres e-mail: skarbnik@witnica.pl. Wzór wniosku zamieszczamy poniżej. Przypominamy, że wnioski te nie dotyczą Budżetu Obywatelskiego, na które odbywa się osobne głosowanie. Nad wnioskami składanymi w tym naborze będą radzić urzędnicy magistratu, Burmistrz i Rada Miejska. Zapraszamy do udziału w życiu gminy i do składania wniosków!

(fot. Mirosław Sztogryn)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

 

Wniosek do budżetu 2019

Wielkość czcionki
Kontrast